YOMEDIA

Hỏi đáp về Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang. các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (15 câu):

ZUNIA12
 • Thanh Nguyên Cách đây 5 năm
  Bài 5.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng tam giác ABC biết \(\widehat{B}=80^0;BC=3cm,AB+AC=5cm\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Lê Viết Khánh Cách đây 5 năm

  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD) biết BC = 3cm, AB = 2cm, đường cao bằng 2,5 cm

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 5 năm

  Bài 59 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng góc \(75^0\) bằng thước và compa ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 5 năm

  Bài 58 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat{A}=80^0,\widehat{B}=120^0,\widehat{C}=100^0\)

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 5 năm

  Bài 55* (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, \(\widehat{C}=50^0,\widehat{D}=70^0\)

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 5 năm

  Bài 54 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 5 năm

  Bài 53 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5 cm

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 5 năm

  Bài 52 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 2,5 cm,AC = 3,5 cm

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 5 năm

  Bài 51 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng tam giác ABC, biết \(\widehat{B}=40^0,BC=4cm,AC=3cm\)

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 5 năm

  Bài 50 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5 cm

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 5 năm

  Bài 49 (Sách bài tập - trang 86)

  Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết \(\widehat{D}=90^0;AD=2cm;CD=4cm,BC=3cm\)

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 5 năm

  Bài 48 (Sách bài tập - trang 85)

  Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm, AC = 4cm, \(\widehat{D}=70^0\) ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 5 năm

  Bài 47 (Sách bài tập - trang 85)

  Dựng góc \(30^0\) bằng thước và compa ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 5 năm
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 85)

  Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 5 năm

  Bài 45 (Sách bài tập - trang 85)

  Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và \(\widehat{B}=35^0\) ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF