AMBIENT

Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 10 về Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.  Điểm I di chuyển trên đường trung trực của BC
  • B. Một đường thẳng bất kỳ không xác định
  • C.  Đường trung bình của đoạn thẳng BC
  • D. Đường trung bình của tam giác ABC
  • A.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia
  • B.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia
  • C.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là độ dài từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia
  • D.  Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là độ dài từ một điểm bất kỳ ở ngoài hai đường thẳng đến hai đường thẳng đó
  • A.  Nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng với a
  • B.  Nằm trên hai đường thẳng song song với đường thẳng với a và cách a một khoảng bằng 5cm
  • C.  Nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng với a và cách a một khoảng bằng 5cm
  • D. Nằm trên một đường thẳng cách a một khoảng bằng 5cm
  • A.  Khoảng cách từ điểm A đến một điểm bất kỳ thuộc b bằng 3cm
  • B.  Khoảng cách từ điểm A đến một điểm bất kỳ thuộc a bằng 3cm
  • C.  Khoảng cách từ điểm A đến b bằng 3 cm
  • D. A song song với b
  • A.  Chúng song song cách đều với đường thẳng đó
  • B. chúng cách đều đường thẳng đó
  • C.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp song song nhau
  • D.  Chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF