AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
  • B. cục diện Chiến tranh lạnh.
  • C. trật tự hai cực Ianta được xác lập.
  • D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sgk 12 trang 72

  Cách giải:

  Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc kéo dài từ nhiều thế kỉ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đó đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. Bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn và sâu sắc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>