AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

  • A. quân phiệt Nhật Bản xâm lược trở lại.
  • B. thực dân Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại.
  • C. thực dân Âu-Mĩ quay lại xâm lược.
  • D. thực dân Pháp xâm lược trở lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 12 trang 26, suy luận

  Cách giải:

  Năm 1945, nhân cơ hội Nhật Bản đầu hàng đồng minh nhiều quốc gia Đông Nam Á đã nổi dậy đấu tranh, một nước giành được độc lập, một số khác giải phóng được phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó thực dân Âu – Mĩ đã quay trở lại xâm lược, nhiều nước Đông Nam Á lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>