AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào dưới đây không phải là đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam những năm 1926-1927?

  • A. Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế và chính trị
  • B. Trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ
  • C. Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế là chủ yếu
  • D. Phát triển mạnh, không bó hẹp trong phạm vi một xưởng, địa phương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Phong trào công nhân giai đoạn 1919 – 1930 chia thành hai giai đoạn chính:

  - Từ năm1919 – 1925: chủ yếu đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế. Từ tháng 8-1925, với cuộc bãi công của công nhân Ba Son, phong trào công nhân bắt đầu chuyển sang đấu tranh tự giác.

  - Từ năm 1926 – 1930: phong trào công nhân đấu tranh đòi quyền lợi chính trị, dân chuyển sang đấu tranh tự giác hoàn toàn đánh dấu bằng sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (đầu năm 1930).

  => Nhận định phong trào công nhân từ năm 1926 – 1927 đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế là chủ yếu là không chính xác.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA