AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào làm thay đổi tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Liên Xô tham chiến (6/1941)
  • B. Mĩ tuyên chiến với Nhật
  • C. Khối Đồng minh chống phát xít được thành lập (1/1942)
  • D. Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  *Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Trong giai đoạn đầu là chiến tranh để quốc, xâm lược, phi nghĩa. Sự bành trướng của phát xít Đức ở châu Âu đã chà đạp lên quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của các dân tộc, đã đẩy hàng triệu người dân vô tội vào sự chết chóc...

  cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1932 làm những mâu thuẫn trên thêm sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số nước với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

  - Việc Liên Xô tham chiến (6/1941) và sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít làm cho tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi, trở thành một cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình nhân loại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>