AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo cơ sở pháp lí cho chính quyền cách mạng, Chính phủ lâm thời tiến hành

  • A. Tổng tuyển cử.
  • B. ban hành Hiến pháp mới.
  • C. đấu tranh ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt.
  • D. ra sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sgk 12 trang 122, suy luận

  Cách giải:

  Để tạo cơ sở pháp lí cho chính quyền cách mạng, Chính phủ lâm thời đã tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước.

  Ngày 06/01/1946, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và đã bầu ra 333 đại biểu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>