AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam khi

  • A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930
  • B. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941
  • C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954
  • D. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk12 trang 120

  Cách giải:

  Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>