AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?

  • A. Cách mạng tháng Tám.
  • B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • C. Kháng chiến chống Mĩ.
  • D. Kháng chiến chống Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sgk 12 trang 120

  Cách giải:

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>