AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

  • A. Chiến tranh thế giới thứ nhất (3/1918).
  • B. Cách mạng tháng Mười Nga (10/1917).
  • C. Chiến tranh thế giới thứ hai (8/1945).
  • D. Hítle lên làm thủ tướng Đức (1/1933).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 101

  Cách giải:

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Sự thay đổi này được thể hiện trong nội dung Hội nghị Ianta thuộc kiến thức lớp 12, dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới mới đó là trật tự hai cực Ianta.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>