AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

  • A. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.
  • B. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.
  • C. cục diện Chiến tranh lạnh.
  • D. cách mạng khoa học – công nghệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: sgk 12 trang 69

  Cách giải:

  Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học – công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>