AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã quyết định cho

  • A. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật.
  • B. Liên Xô tham gia chống Nhật khi chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu.
  • C. Liên Xô tham gia chống Nhật khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu.
  • D. Liên Xô tham gia chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 12 trang 5

  Cách giải: Một trong những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta là: Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian hai đến ba tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>