AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới từ khi

  • A. cách mạng tháng Mười Nga thành công, chính quyền Xô viết được thành lập.
  • B. Nga đánh bại cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc.
  • C. chủ nghĩa pát xít lên nắm quyền và phát động chiến tranh thế giới.
  • D. Mỹ, Anh, Liên Xô thành lập khối Đồng minh chống phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  Sau khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, chính quyền Xô Viết được thành lập là chính quyền vô sản đầu tiên trên thế giới. Chủ nghĩa tư bản từ đâu không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới mà có sự tồn tại song song giữa chế độ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>