YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh …” đó là nhận định của chủ tịch Hồ Chí Minh về thắng lợi của

  • A. kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)
  • B. cách mạng tháng Tám (1945)
  • C. kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
  • D. chiến dịch Hồ Chí Minh. (1975)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: liên hệ

  Cách giải:

  Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh của toàn quân và dân ta, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ vào mùa hè năm 1954… Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

  (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.11-12)

  Câu nói trên của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chiến thắng Điện Biên Phủ sau đó kết hợp với thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao (Hiệp định Giơnevơ năm 1954), Pháp đã buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. (1945 – 1954). Tựu chung lại, cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc một nước thuộc địa nhỏ yếu như Việt Nam đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh như Pháp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>