AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son chứng tỏ

  • A. khuynh hướng vô sản đã hoàn toàn thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ.
  • B. bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.
  • C. công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác.
  • D. công nhân Việt Nam đấu tranh lẻ tẻ, tự phát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: sgk 12 trang 81

  Cách giải:

  Tháng 8-1925, thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn đã bãi công, không chịu sửa chữa chiếm hạm Misơlê của Pháp trước khi chiếm hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. Sự kiện này đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>