AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam bắt đầu từ sau sự kiện

  • A. quân Đồng minh kéo vào nước ta giải giáp quân đội Nhật
  • B. Nhật tiến vào Lạng Sơn
  • C. Nhật đảo chính Pháp
  • D. Nhật đầu hàng Đồng minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk12 trang 112

  Cách giải:

  Hội nghị của Ban thường vụ Trung ương Đảng (12-3-1945) sau khi Nhật đảo chính Pháp đã nêu rõ: “phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa”. Cao trào kháng Nhật cứu nước này chính là cuộc khởi nghĩa từng phần diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945.

  => Giai đoạn khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam bắt đầu sau khi Nhật đảo chính Pháp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA