AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là:

  • A. kết cấu hạ tầng.
  • B. nguồn lực tự nhiên.
  • C. hệ thống bình chứa.
  • D. công cụ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>