AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của:

  • A. giai cấp nông dân.
  • B. tất cả các giai cấp trong xã hội.
  • C. giai cấp công nhân.
  • D. tầng lớp trí thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>