AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật:

  • A. bảo đảm
  • B. bao bọc
  • C. bảo vệ
  • D. bảo hộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>