AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai khi nói về vai trò của pháp luật?

  • A. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.
  • B. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, xã hội.
  • C. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội và thực hiện trong thực tiễn.
  • D. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>