YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai khi nói về tác động quy luật giá trị?

  • A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động.
  • B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • C. Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng của giá trị hàng hóa.
  • D. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA