AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây là nhiệm vụ của văn hóa?

  • A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
  • B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  • C. Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
  • D. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>