YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào sau đây không mang tính quy phạm phổ biến của pháp luật?

  • A. Mọi các nhân, tổ chức đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • B. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền kinh doanh.
  • C. Mọi người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền tự do kinh doanh.
  • D. Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>