AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn A và bạn B cãi nhau trong lớp. Bạn A lấy bình hoa ném bạn B nhưng không trúng bạn B mà lại trúng vào bạn C đang đứng gần đó gây thương tích cho C. Hành vi của bạn A đã vi phạm quyền gì đối với bạn B?

  • A. Không vi phạm gì.
  • B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
  • C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.
  • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>