AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bị đuổi việc trong thời gian nghỉ sinh, chị A đã làm đơn khiếu nại lên Giám đốc công ty. Trong trường hợp này pháp luật đã:

  • A. thực hiện quyền cơ bản của chị A.
  • B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A.
  • C. bảo vệ quyền và nghĩa vụ của chị A.
  • D. bảo vệ lợi ích chính đáng của chị A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>