AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai khi nói về bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và được khuyến khích phát triển.
  • B. Mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
  • C. Mọi người có quyền tự do tìm kiếm việc làm trong bất cứ thành phần kinh tế nào.
  • D. Mọi công dân đủ điều kiện đều có thể thành lập doanh nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>