AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà nước đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lí là thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách Giáo dục – đào tạo?

  • A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
  • B. Thực hiện công bằng trong giáo dục.
  • C. Mở rộng quy mô giáo dục.
  • D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA