AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặc dù giá thu mua thịt lợn thời gian gần đây giảm giá mạnh nhưng vì vừa mới đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại nên gia đình chị C tiếp tục tăng đàn lợn để chăn nuôi. Việc mở rộng chăn nuôi tăng đàn lợn nghĩa là gia đình chị C đã vận dụng chưa phù hợp tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

  • A. Sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng.
  • B. Duy trì hoạt động sản xuất.
  • C. Kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động.
  • D. Điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA