YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?

  • A. Mọi công dân đều thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
  • B. Công dân ở địa vị nào khi vi phạm pháp luật đều bị xử lý.
  • C. Cơ quan nhà nước ra quyết định xử lý người vi phạm pháp luật.
  • D. Nhà nước đảm bảo cho công dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA