YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là:

  • A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
  • B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
  • C. thực hiện pháp luật
  • D. tuân thủ pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>