AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất có vai trò quan trọng là một trong những:

  • A. động lực của nền kinh tế.
  • B. lực lượng cơ bản của nền kinh tế.
  • C. lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế.
  • D. lực lượng nòng cốt của nền kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>