AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng cơ bản của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

  • A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập.
  • B. Giáng dòn nặng nề vào vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam.
  • C. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công.
  • D. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA