AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản về nội dung của Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với Hiệp định Geneva về Đông Dương là

  • A. Hiệp định Paris nêu rõ các bên cam kết tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.
  • B. Hiệp định Paris quy định các bên trao trả tù bình và dân thường bị bắt trong chiến tranh.
  • C. Hiệp định Paris yêu cầu các bên cam kết không được dính líu quân sự vào Việt Nam.
  • D. Hiệp định Paris không cho phép quân đội nước ngoài ở lại miền Nam Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA