AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức đấu tranh của quân và dân ta chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ?

  • A. Đấu tranh ngoại giao.
  • B. Đấu tranh vũ trang.
  • C. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang. 
  • D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh ngoại giao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>