AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960) có vai trò như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ?

  • A. Xây dựng lực lượng cách mạng miền Nam.
  • B. Giữ gìn lực lượng cách mạng chuẩn bị phản công.
  • C. Đoàn kết toàn dân chống đế quốc và chính quyền tay sai.
  • D. Lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>