AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong 2 năm 1970 - 1971, ý nào sau đây không phải là sự phối hợp của 3 nước Đông Dương trên mặt trận quân sự và chính trị?

  • A. Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp để biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mỹ.
  • B. Quân đội Việt Nam và Lào đã đập tan cuộc hành quân "Lam Sơn - 719" của quân Sài Gòn và quân Mỹ.
  • C. Liên quân Lào -Việt tấn công Thượng Lào, giải phóng tỉnh Phongsali.
  • D. Quân đội Việt Nam và Campuchia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của Mỹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>