AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cùng với việc thực hiện "Việt Nam hóa chiến tranh" người Mỹ còn sử dụng thủ đoạn ngoại giao nào?

  • A. Vận động các nước xã hội chủ nghĩa cô lập nước ta.
  • B. Khống chế các nước viện trợ cho ta.
  • C. Thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.
  • D. Bắt tay với bọn phản động ở Campuchia và Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>