AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là

  • A. Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn.
  • B. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
  • C. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn.
  • D. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>