AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một biện pháp được Mỹ và chính quyền Sài Gòn coi như "xương sống" và "quốc sách" ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là

  • A. lập các "vành đai trắng" để khủng bố lực lượng cách mạng.
  • B. lập các "khu trù mật".
  • C. dồn dân lập "ấp chiến lược".
  • D. phong tỏa biên giới, vùng biển để ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>