AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1. Âm mưu của Mỹ khi thực hiện Chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam lần thứ hai là gì?

  2. Vì sao gọi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của Mỹ là trận “Điện Biên Phủ trên không”?

  Lời giải tham khảo:

  1. Âm mưu của Mỹ

  - Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.

  - Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ MB vào MN.

  - Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta.

  - Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Paris.

  2. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của Mỹ là trận “Điện Biên Phủ trên không” vì:

  “Điện Biên Phủ trên không” là trận thắng quyết định buộc Mỹ phải ngừng hẳn các hoạt động chống phá Miền Bắc và ký Hiệp định Paris (27/1/1973).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>