AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt về lực lượng của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" so với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là

  • A. lực lượng quân đội Sài Gòn giữ vai trò quan trọng nhất.
  • B. lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ, quân đồng minh giữ vai trò quyết định.
  • C. sử dụng vũ khí trang thiết bị của Mỹ.
  • D. lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ giữ vai trò quan trọng nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>