AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nixon thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ gì?

  • A. Cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Paris.
  • B. Ngăn chận sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam.
  • C. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.
  • D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>