AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu nào không phải của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu đấu tranh chống Mỹ - Diệm?

  • A. Lật đổ chính quyền Mỹ - Diệm. 
  • B. Bảo vệ hòa bình.
  • C. Đòi thi hành Hiệp định Geneva 1954.
  • D. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>