AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) Mỹ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?

  • A. Đưa cố vấn Mỹ ào ạt vào miền Nam.
  • B. Dùng người Việt đánh người Việt.
  • C. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Vệt Nam.
  • D. Đưa quân Mỹ ồ ạt vào Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>