YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Paris đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước như thế nào?

  • A. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho "ngụy nhào".
  • B. Đánh cho "Mỹ cút", "ngụy nhào".
  • C. Phá sản hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ.
  • D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho "Mỹ cút".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA