AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ 1954 - 1975, phong trào nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

   

  • A. Nổi dậy phá Ấp chiến lược.
  • B. Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt.
  • C. Phong trào "Đồng khởi".
  • D. Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>