YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây là điểm khác biệt khi so sánh nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Liên Hợp quốc?

  • A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
  • B. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nhau
  • C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
  • D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp : so sánh

  Cách giải:

  Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc và ASEAN:

  Liên hợp quốc

  ASEAN

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  - Không can thiệp vào nội bộ các nước.

  - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc

  - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  - Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.

   Giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

  - Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>