AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta được xác định là gì?

  • A. Xây dựng lực lượng chính trị
  • B. Thành lập mặt trận Việt Minh
  • C. Chuẩn bị khởi nghĩa
  • D. Xây dựng lực lượng vũ trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : Sgk 12 trang 109

  Cách giải:

  Hội nghị tháng 5-1941 đã xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh, chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn đảng, toàn dân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>