AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 đến quan hệ quốc tế?

  • A. Dẫn đến tình trang đối đầu hai cực Xô – Mĩ.
  • B. Dẫn đến sự hình thành các liên minh kinh tế.
  • C. Góp phần làm cho trật tự hai cực Ianta xói mòn và sụp đổ.
  • D. Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : suy luận

  Cách giải:

  - Đáp án A: tình trạng đối đầu Xô - Mĩ là do sự đối đầu về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ chứ không bắt nguồn từ tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2.

  Liên Xô: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.

  : chống phá Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi pbong trào cách mạng âm mưu bá chủ thế giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>