YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc là:

  • A. Bình đẳng quyền lợi giữa các quốc gia
  • B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại
  • C. Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa
  • D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7

  Cách giải:

  Những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc bao gồm:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  - Không can thiệp vào nội bộ của bất kì nước nào.

  - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

  => Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA